רישום

למי מיועד ופרטים נוספים:

בית הספר מיועד לבוגרי כיתות ח', ט', ו י' ולעולים חדשים בגילאי תיכון.
ימי הרשמה:
בשבוע הראשון של חופשת הפסח ובימי חופשת הקיץ בין השעות 8:30 ל 13:30
יש להגיע לרישום עם אחד ההורים.
ביום הרישום יש להצטייד ב:
2 תעודות אחרונות
תעודת זהות של אחד ההורים
4 תמונות פספורט
מחשבון וכלי כתיבה

לאחר מיון ראשוני יוזמנו המועמדים לבחינת כניסה ולראיון אישי.