מגמת תיב"ם C.N.C – תכנון וייצור בעזרת מחשב

תיב"ם – תכנון וייצור באמצעות מחשב CNC 

הפעלת מכונות באמצעות מחשבים, הלימודים מקיפים חומר תיאורטי ומעשי על עולם המכונות, חוזק חומרים, תורת המקצוע, שרטוט ידני וממוחשב וחריטה וכרסום באמצעות מחשב. תכנית הלימודים משלבת לימודים עיונים ובעבודה מעשית בסדנאות ביה"ס והמפעלים בבסיס הצבאי.