חוזרים לעמל TECH IN

חוזרים לעמל TECH IN ושומרים על הנחיות הקורונה