חינוך חברתי

בית ספר עמל TECH IN משקיע מחשבה, משבים ומאמצים רבים

בחינוך חברתי, ערכי ופנאי מעניין לתלמידים