כללי

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

הנהלת בית הספר וצוות המורים מאחלים לכל תלמידנו שנת לימודים פוריה ומוצלחת!